12/12/2023

Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, tạo ra những tác động tích cực đến năng suất và chất lượng sản phẩm. 

Thực hiện kế hoạch triển khai các đề án Khuyến công quốc gia năm 2023 của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm 1) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, được sự nhất trí của Cục Công Thương địa phương, Sở Công Thương Phú Thọ, ngày 12/12/2023 Trung tâm 1, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công Thương Phú Thọ (Trung tâm Khuyến công Phú Thọ) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu nội dung “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm xuất khẩu từ gỗ, tre, nứa” thuộc đề án KCQG điểm Hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến các sản phẩm từ gỗ, tre nứa trên địa bàn một số tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc giai đoạn 2021-2023” tại Hợp tác xã sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ từ tre, nứa và sản xuất rau sạch Đỗ Xuyên có địa chỉ tại xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 12 tháng 12 năm 2023, Trung tâm 1 đã phối hợp với Trung tâm Khuyến công Phú Thọ; Hợp tác xã sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ từ tre, nứa và sản xuất rau sạch Đỗ Xuyên và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghiệm thu cơ sở tham gia gồm có: Đại diện Sở Công Thương Phú Thọ; đại diện Trung tâm 1; đại diện Trung tâm Khuyến công Phú Thọ và đại diện chính quyền địa phương.

doxuyen1

doxuyen2 

Nghiệm thu nội dung hỗ trợ đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tại cơ sở

Tại buổi nghiệm thu, các đại biểu đã được nghe cán bộ quản lý đề án và đơn vị thụ hưởng báo cáo về tình hình thực hiện nội dung thuộc đề án, quá trình đầu tư, lắp đặt, vận hành máy móc thiết bị phục vụ sản xuất của doanh nghiệp cũng như tính năng ưu việt của hệ thống máy móc thiết bị.

doxuyen3

Sau kiểm tra thực tế tại xưởng sản xuất của đơn vị thụ hưởng các thành viên thống nhất nghiệm thu kết quả và hiệu quả thực hiện nội dung hỗ trợ.

Thực hiện: Đỗ Dương