31/08/2022

Tỉnh Hoà Bình nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu khuyến công

Những tháng còn lại của năm 2022, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Hoà Bình rốt ráo triển khai hoạt động, hoàn thành kế hoạch năm.

Theo đại diện Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Hoà Bình (Trung tâm), từ nay đến cuối năm, công tác khuyến công của tỉnh còn nhiều chỉ tiêu lớn phải hoàn thành. Đội ngũ làm công tác khuyến công đã được giao nhiệm vụ cụ thể và đang nỗ lực thực hiện.

Cụ thể, Trung tâm tiếp tục phối hợp với các cơ sở công nghiệp nông thôn triển khai thực hiện đề án khuyến công quốc gia và địa phương năm 2022. Tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán theo quy định. Khảo sát các cơ sở công nghiệp nông thôn xây dựng chương trình khuyến công quốc gia năm 2023 và bổ sung kế hoạch năm 2022.

Trung tâm tiếp tục triển khai các công việc liên quan đến công tác đầu tư công trình: Sửa chữa phòng triển lãm, trưng bày sản phẩm tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm tỉnh. Tiếp tục thực hiện các hợp đồng tư vấn giám sát và tư vấn khảo sát, thiết kế lập bản vẽ thi công và dự toán công trình đã ký bảo đảm chất lượng, tiến độ và các yêu cầu của chủ đầu tư theo nội dung của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

Đồng thời triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2022. Phát hành các số tiếp theo của Bản tin Công Thương Hòa Bình năm 2022; Viết tin bài đăng trên website của Sở, tổng hợp tin bài nổi bật trong tỉnh, tin trong nước, tin quốc tế, các văn bản quy phạm pháp luật mới về lĩnh vực Công Thương.

tbchitieu1

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Hoà Bình đang rốt ráo triển khai nhiều hoạt động

Để hoàn thành những nhiệm vụ trên, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể và phương án thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức, hoàn thiện năng lực của Trung tâm để đáp ứng các yêu cầu công việc. Tăng cường tiếp cận với các chủ đầu tư để nắm bắt thông tin, tìm kiếm và thương thảo, ký kết các hợp đồng tư vấn mới.

Đại diện Trung tâm cũng đồng thời đề nghị: Bộ Công Thương tiếp tục bố trí kinh phí thực hiện chương trình khuyến công theo đăng ký kế hoạch năm 2022 của Trung tâm; Sở Công Thương có ý kiến để các cấp thẩm quyền sớm phê duyệt Phương án tự chủ giai đoạn 2022-2026 và Chủ trương đầu tư công trình: Sửa chữa phòng triển lãm, trưng bày sản phẩm tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm tỉnh.

Được biết, tính đến hết quý II/2022, đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đề ra.

Về khuyến công quốc gia, Trung tâm đã thực hiện thanh quyết toán các đề án khuyến công quốc gia năm 2021; rà soát hồ sơ đề án nhóm “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong may công nghiệp” để ký kết hợp đồng với Cục Công Thương địa phương; trình thẩm định điều chỉnh đề án nhóm “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong may công nghiệp” đối với công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ JAENEUNG và Công ty TNHH một thành viên Dũng Thắng Hòa Bình thuộc đề án khuyến công quốc gia năm 2022…

Về khuyến công địa phương, Trung tâm đã kiểm tra, đánh giá thực tế nhu cầu, điều kiện tham gia đề án khuyến công địa phương năm 2022 tại Hợp tác xã sản xuất, chế biến tiêu thụ dược liệu Thiên Lợi An; Công ty TNHH đầu tư phát triển Thương mại Dịch vụ Bảo Anh. Lập và trình thẩm định kế hoạch khuyến công địa phương năm 2022 bao gồm các đề án: Đề án nhóm “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến nông lâm sản và chế biến thực phẩm”, đề án “Thông tin tuyên truyền hoạt động Khuyến công”, đề án “Hỗ trợ thuê tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn trong thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói sản phẩm” và đề án “Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022”…

Ngoài ra, Trung tâm đã phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Kinh tế các huyện, thành phố khảo sát các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn theo danh sách các huyện, thành phố đã đăng ký; thực hiện tư vấn phát triển công nghiệp; triển khai công tác tiết kiệm năng lượng…

Nguồn: https://congthuong.vn/