25/08/2023

Thông báo về việc đăng ký tham gia Hội chợ Triễn lãm hàng công nghiệp nông thôn năm 2023

Thực hiện Quyết định số 2948/QĐ-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí Khuyến công quốc gia năm 2023.

Thực hiện Quyết định số 66/QĐ-CTĐP ngày 17/8/2023 của Cục Công thương địa phương về việc giao Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 thực hiện Đề án “Tổ chức Hội chợ triễn lãm hàng công nghiệp nông thôn năm 2023”.

Để đảm bảo công tác Tổ chức Hội chợ triễn lãm hàng công nghiệp nông thôn năm 2023 triển khai đúng tiến độ và giúp các đơn vị đăng ký tham gia chuẩn bị các yêu cầu về nội dung hồ sơ đăng ký, Trung tâm 1 thông báo nội dung đăng ký như sau:

Thông tin chung về chương trình:

– Tên Hội chợ: Tổ chức Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn năm 2023.

– Các hạng mục chính: Khoảng 250 gian hàng và 01 khu triển lãm; Cổng chào, sân khấu và nhà đại biểu; tiểu cảnh trang trí, các hạng mục phụ trợ khác.

– Địa điểm tổ chức: Tại Cung triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia, số 01 đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

– Thời gian tổ chức: Từ 15/12/2023 đến ngày 19/12/2023.

Các mẫu đơn đăng ký tham gia: Mẫu 1, Mẫu 2

Thông tin chi tiết kèm theo./.