07/09/2023

Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền về công tác khuyến công

Vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền về công tác khuyến công cho 95 đại biểu, học viên thuộc các cơ sở công nghiệp nông thôn, cán bộ làm công tác khuyến công của xã La Bằng và huyện Đại Từ.

thctkc1

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị, các học viên đã được tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn, làng nghề; Chương trình phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và làng nghề tỉnh Thái Nguyên… Đồng thời cũng được hướng dẫn về công tác chuyên môn và một số kỹ năng xây dựng kế hoạch, lập đề án, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát thực hiện đề án khuyến công; hướng dẫn xây dựng kế hoạch; phổ biến các văn bản pháp luật mới về công tác khuyến công; phổ biến các nội dung liên quan đến pháp luật về kế toán, hướng dẫn xây dựng dự toán chi tiết đề án khuyến công, hướng dẫn thanh quyết toán, tập hợp chứng từ chi và hạch toán kế toán…

Thông qua việc tổ chức hội nghị tập huấn sẽ góp phần nâng cao cho cán bộ khuyến công cấp xã, huyện về nghiệp vụ khuyến công từ đó có cách giải quyết những tình huống, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định, nhiệm vụ trong công tác khuyến công.

Nguồn: http://www.congnghieptieudung.vn/