17/11/2023

Tăng cường đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất cơ khí

Thực hiện kế hoạch triển khai các đề án Khuyến công quốc gia năm 2023 của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm 1) trên địa bàn tỉnh Hà Nam, được sự nhất trí của Cục Công Thương địa phương, Sở Công Thương Hà Nam, ngày 14/11/2023 Trung tâm 1, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Hà Nam (Trung tâm Khuyến công Hà Nam) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu nội dung “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm cơ khí phục vụ dân dụng” thuộc đề án KCQG điểm “Hỗ trợ phát triển ngành cơ khí trên địa bàn một số tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc giai đoạn 2021-2023” tại Công ty TNHH MTV Minh Thành Quyết có địa chỉ tại phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Tham gia nghiệm thu có đại diện Sở Công Thương Hà Nam; Lãnh đạo Trung tâm 1, Trung tâm Khuyến công Hà Nam; đại diện chính quyền địa phương (nơi thực hiện nội dung hỗ trợ).

IPC1HN1 IPC1HN2

Thiết bị được hỗ trợ từ nguồn kinh phí KCQG

Tại buổi nghiệm thu các đại biểu đã được nghe cán bộ quản lý nội dung hỗ trợ của Trung tâm 1 và đại diện đơn vị thụ hưởng báo cáo về tình hình thực hiện các nội dung hỗ trợ của đề án và quá trình đầu tư, lắp đặt, vận hành cũng như tính năng ưu việt của máy cắt laser sợi quang.

Sau khi được nghe báo cáo và kiểm tra thực tế tại xưởng sản xuất của đơn vị thụ hưởng thực hiện nội dung hỗ trợ, các thành viên thống nhất nghiệm thu kết quả và hiệu quả thực hiện nội dung hỗ trợ. Đại diện các đơn vị cũng đánh giá cao việc đầu tư mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất của đơn vị thụ hưởng. Thiết bị đầu tư của doanh nghiệp phù hợp với điều kiện và năng lực sản xuất, giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp cũng như đóng góp ngân sách cho địa phương. Bên cạnh đó, sự thành công của đề án cũng khẳng định được những tác động tích cực, hiệu quả của chính sách khuyến công tới quá trình hoạt động và phát triển của các doanh nghiệp.

Thực hiện: Đỗ Cường