06/04/2023

Mời tham dự triển lãm ngành thực phẩm, đồ uống tại Ả-rập Xê-út từ ngày 17-20/9/2023

Foodex Saudi lần thứ 10 là triển lãm Thương mại Quốc tế hàng đầu của Ả-rập Xê-út dành riêng cho ngành thực phẩm và đồ uống gồm cả sản phẩm ăn kiêng, sản phẩm dành cho người sành ăn, sản phẩm hữu cơ và thực phẩm sức khỏe.

arap1Sự kiện chuyên nghiệp này là cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu F&B của Việt Nam kết nối trực tiếp với các nhà nhập khẩu phân phối, bán lẻ, sản xuất từ hơn 50 quốc gia và các nhà triển lãm trưng bày nhiều loại sản phẩm, giải pháp thực phẩm và đồ uống trên toàn cầu.

Thương vụ Việt Nam tại Ả-rập Xê-út dự kiến sẽ tham dự hội chợ này, theo đó những doanh nghiệp chưa có điều kiện tham dự trực tiếp vui lòng gửi hàng mẫu, catalogues, business card, đóng phí thuê gian hàng chung, Thương vụ sẽ giúp trưng bày, quảng bá sản phẩm. Doanh nghiệp tham dự trực tiếp xin vui lòng liên hệ:

1- Ban tổ chức hội chợ:

Ms. Roa Alhazmi – Điều phối sự kiện, số điện thoại: +966503681138, email: roa.alhazmi@sunaidiexpo.com, website: https://www.foodexsaudiexpo.com

2- Đầu mối liên hệ của Đại sứ quán Việt Nam tại Ả-rập Xê-út:

Ông Trần Trọng Kim, Bí thư thứ nhất, Trưởng Thương vụ, số điện thoại có Whatsapp: +966544326015, email: arx@moit.gov.vn

Nguồn : https://moit.gov.vn/