20/12/2023

“Mô hình thương mại hai chiều”: Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc ở miền núi Tuyên Quang

Thực hiện Quyết định số 216/QĐ-BCT ngày 10/02/2023 của Bộ Công Thương về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2023, Sở Công Thương Tuyên Quang được giao nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng mô hình thương mại hai chiều nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và cung ứng mặt hàng thiết yếu cho địa phương.

Tỉnh Tuyên Quang là một trong 7 tỉnh được Bộ Công Thương hỗ trợ xây dựng “Mô hình thương mại hai chiều”. Mô hình vừa là điểm bán hàng thiết yếu vừa là điểm thu mua, tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

thuongmai2c1

Lãnh đạo Sở Công Thương Tuyên Quang tham quan mô hình thương mại hai chiều tại xã Lực Hành (Yên Sơn, Tuyên Quang). Ảnh: Sở Công Thương Tuyên Quang

Việc xây dựng mô hình thương mại hai chiều sẽ vừa cung cấp những hàng hóa thiết yếu cho bà con ở vùng sâu, vùng xa, đồng thời thu mua, tiêu thụ những sản phẩm hàng hóa do bà con làm ra để tạo thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống, đảm bảo an sinh, xã hội.

Bên cạnh đó, mô hình thương mại hai chiều sẽ tạo cơ hội cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh các mặt hàng thiết yếu được tiếp cận với thị trường trên địa bàn, từng bước nhân rộng và xây dựng mạng lưới kênh phân phối, mở rộng thị trường các điểm bán hàng hóa thiết yếu trên địa bàn toàn tỉnh; tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận với các sản phẩm phong phú về mẫu mã, chủng loại, đảm bảo chất lượng, có giá cả phù hợp với thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.

Theo Sở Công Thương Tuyên Quang, “Mô hình thương mại hai chiều” tại Tuyên Quang vừa triển khai nhưng bước đầu đã được người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số đón nhận tích cực. Kết nối cung cầu địa phương với địa phương, doanh nghiệp với doanh nghiệp, hàng hóa được lưu thông thuận lợi theo hai chiều góp phần tăng tỷ lệ hàng Việt Nam tại các hệ thống, cơ sở bán buôn, bán lẻ.

Nguồn: https://moit.gov.vn/