04/07/2023

Kỷ niệm 20 năm thành lập Cục Công Thương địa phương

Ngày 03/7/2023, tại Hà Nội, Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) long trọng tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (04/7/2003-04/7/2023). Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tới dự và phát biểu tại buổi Lễ.

Tham dự Lễ kỷ niệm có Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng; nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng; nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng; lãnh đạo các thời kỳ của Cục Công Thương địa phương (CTĐP), đại diện các Bộ ngành, đại diện Sở Công Thương các tỉnh, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cục CTĐP.

Ngày 04/7/2003, Cục Công nghiệp địa phương được thành lập, trên cơ sở Quyết định số 115/2003/QĐ-BCN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức. Từ đó đến nay, trải qua 20 năm phấn đấu không ngừng của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương), Cục Công nghiệp địa phương – nay là Cục Công Thương địa phương – đã trưởng thành vượt bậc, khẳng định được vị thế đặc biệt trong vai trò cầu nối giữa Bộ Công Thương với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Từ một đơn vị với 16 nhiệm vụ, đến nay, Cục CTĐP đã trưởng thành với 6 đơn vị trực thuộc, triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả 20 nhiệm vụ được giao. Từ chức năng, nhiệm vụ được giao, ngay sau khi thành lập, Cục đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, thống nhất đặt ra phương châm hành động, là: “Bắc cầu đi tới thành công” nhằm thể hiện sự nhất quán, kiên định trong đường lối phát triển công nghiệp của Đảng và Nhà nước.

20namkn1 

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm thành lập Cục Công Thương địa phương

Trong quá trình phát triển, ở bất cứ giai đoạn nào, tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của Cục CTĐP luôn đoàn kết, vượt mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở thành đơn vị có cơ sở vật chất và phương tiện làm việc chuyên nghiệp, đội ngũ cán bộ năng lực chuyên môn cao, bản lĩnh vững vàng, chủ động sẵn sàng cho những nhiệm vụ mới trong thời kỳ hội nhập.

Ngay khi mới được thành lập, Lãnh đạo Cục CTĐP và các đơn vị trực thuộc đã xác định, cần tập trung ngay vào nhiệm vụ xây dựng cơ chế, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý và nhiệm vụ của đơn vị. Bởi lẽ, chỉ khi có được khung pháp lý hoàn thiện, thông suốt và chặt chẽ, thì việc hỗ trợ phát triển công nghiệp địa phương mới có được hiệu quả tốt nhất. Đây cũng là chỉ tiêu đặt ra để những giai đoạn tiếp theo, Cục CTĐP liên tục đề xuất, chủ trì soạn thảo để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt ban hành nhiều văn bản pháp quy như: Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09/6/2004 về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn (nay là Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công); Nghị định số 68/2017/ NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý phát triển cụm công nghiệp (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020) – được xem là khung pháp lý cao nhất để triển khai việc hỗ trợ phát triển công nghiệp tại các địa phương. Với hệ thống văn bản pháp quy được Cục CTĐP đề xuất, việc hỗ trợ phát triển công nghiệp địa phương từng bước đảm bảo tính hợp hiến, tính khả thi trong quá trình thực hiện; đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác quản lý nhà nước về phát triển công nghiệp địa phương.

20namkn2 

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã gửi lời chúc mừng đến các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người của Cục CTĐP. Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, chặng đường 20 năm chưa phải là dài đối với một công việc mang tính chiến lược nhưng cũng đủ để thấy được sự cần thiết và những đóng góp của Cục CTĐP đối với sự phát triển của công nghiệp địa phương, thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn trên khắp cả nước.

Trong đó nổi bật, Cục CTĐP đã làm khá tốt công tác nghiên cứu, tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực được giao. Chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình và kịp thời tham mưu, đề xuất các chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại ở các vùng, miền, địa phương; đồng thời, là lực lượng thường trực, đầu mối giúp Lãnh đạo Bộ thực hiện công tác quản lý nhà nước về khuyến công, bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và quốc gia.

Tích cực phối hợp tổ chức có hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế tập thể và hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp…

Với những thành tích đạt được trong những năm qua, Cục CTĐP và nhiều tập thể, cá nhân thuộc Cục đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng các danh hiệu cao quý (như Huân chương lao động hạng Ba, Cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ) cùng nhiều bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương và các Bộ, ngành, địa phương.

Thay mặt Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, đồng chí ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc mà các thế hệ công chức, viên chức, người lao động của Cục CTĐP đã đạt được trong suốt 20 năm qua.

20namkn3

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tặng hoa chúc mừng Cục CTĐP

20namkn4 

Đồng chí Ngô Quang Trung, Bí thư Đảng ủy,

Cục trưởng Cục Công Thương địa phương phát biểu

Thay mặt Cục CTĐP, đồng chí Ngô Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục CTĐP đã gửi lời cảm ơn và xin tiếp thu ý kiến của Bộ trưởng. Trong thời gian tới, Cục CTĐP sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo để khắc phục khó khăn, đẩy mạnh hoạt động để thực hiện tốt nhiệm vụ cầu nối giữa Bộ Công Thương với các địa phương trong việc phát triển công nghiệp nông thôn theo đúng phương châm đã đặt ra là “Bắc cầu đi tới thành công”.

                                                                                             Tin Ngọc Sơn

                                                                                           Ảnh Văn Đốc