18/06/2021

Khuyến công Hải Dương: Ưu tiên vốn cho sản xuất

Luôn ưu tiên nguồn vốn, dành nhân lực hỗ trợ tư vấn, cung cấp thông tin về máy móc, thiết bị sản xuất mới, khuyến công Hải Dương đang tiếp sức cho doanh nghiệp công nghiệp nông thôn của tỉnh gia tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Năm 2020, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Hải Dương đã hỗ trợ Công ty TNHH Vũ Công (xã Nam Trung, huyện Nam Sách) thực hiện đề án “Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật chế biến nông sản sấy khô xuất khẩu”. Mô hình được xây dựng với hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại, vận hành bán tự động. Hệ thống thiết bị mới có tổng mức đầu tư hơn 15 tỷ đồng, công suất 400 tấn thành phẩm mỗi năm- cao hơn nhiều so với phương thức sản xuất cũ.

kchaiduongvon1 

Mô hình trình diễn kỹ thuật chế biến nông sản tại Công ty TNHH Vũ Công

Theo đại diện đơn vị thụ hưởng, nông sản tươi được phân loại trước khi đưa vào hệ thống làm sạch, theo băng tải đi vào hệ thống bể sục khí, chà rửa, vệ sinh, khử trùng bằng ozone và chạy qua hệ thống máy cắt nhỏ theo đơn đặt hàng trước khi chuyển vào hệ thống lò sấy. Với hệ thống dây chuyền sản xuất tiên tiến mới được đầu tư, sản phẩm tạo ra đảm bảo được chất lượng, từ đó giúp gia tăng giá trị sản phẩm và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Cùng với Công ty TNHH Vũ Công, những năm qua nhiều doanh nghiệp công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh đã được khuyến công Hải Dương tiếp sức cải tiến công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất. Theo số liệu từ Sở Công Thương Hải Dương, từ năm 2014-2020, thông qua chương trình khuyến công, tỉnh đã triển khai thực hiện 85 đề án với tổng kinh phí hỗ trợ 18,029 tỷ đồng. Trong đó có 5 đề án hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, 80 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất và 6 đề án hỗ trợ tham gia hội chợ, triển lãm xúc tiến tiêu thụ sản phẩm công nghiệp nông thôn.

Theo đánh giá từ Sở Công Thương Hải Dương, các đề án khuyến công bước đầu đã đem lại hiệu quả thiết thực cho các đối tượng thụ hưởng trong phát triển sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Cũng theo đại diện Sở Công Thương Hải Dương, các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn trên địa bàn có nhu cầu lớn trong hỗ trợ đầu tư ứng dụng thiết bị tiên tiến vào sản xuất. Tuy nhiên, do kinh phí thực hiện chương trình khuyến công chủ yếu từ ngân sách nên còn hạn hẹp, chưa nhiều đề án có quy mô lớn được triển khai thực hiện.

Để khắc phục hạn chế này, trong giai đoạn 2021- 2025, khuyến công Hải Dương chú trọng huy động và kết hợp mọi nguồn vốn có thể cho hỗ trợ phát triển sản xuất công nghiệp nói chung và công nghiệp nông thôn nói riêng. Nguồn vốn này cũng được ưu tiên hỗ trợ cho các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn phát triển theo chiều sâu, cụ thể: Tập trung nâng cao năng lực quản lý, đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Để chương trình khuyến công đạt được mục tiêu này, Sở Công Thương Hải Dương đã đề xuất tỉnh bố trí tăng kinh phí hàng năm cho công tác khuyến công; Bộ Công Thương xem xét tăng mức hỗ trợ kinh phí cho mỗi đề án để khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn bỏ vốn đầu tư phát triển công nghiệp; hướng dẫn, quy định việc hình thành mạng lưới cộng tác viên khuyến công cấp huyện, xã để nắm bắt thông tin của các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả đề án cũng như hiệu quả đầu tư của cơ sở.

Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao ứng dụng công nghệ và khoa học kỹ thuật, hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là một số nội dung được khuyến công Hải Dương ưu tiên triển khai trong giai đoạn 2021-2025.

 

Nguồn: https://congthuong.vn/