24/08/2023

IPC1 từng bước phấn đấu hoàn thành kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2023

Thực hiện kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2023, được sự nhất trí của Cục Công Thương địa phương, Sở Công Thương Hà Nam, ngày 22 tháng 8 năm 2023, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm 1) đã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nam (Trung tâm Khuyến công Hà Nam) và các đơn vị có liên quan tổ chức nghiệm thu một số nội dung hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất thuộc đề án khuyến công quốc gia điểm “ Hỗ trợ phát triển ngành dệt may trên địa bàn một số tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc giai đoạn 2021-2023” trên địa bàn tỉnh Hà Nam, bao gồm:

– Nội dung: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm dệt may tại Công ty TNHH may Lê Minh, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

– Nội dung: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm dệt may tại Công ty TNHH công nghiệp may Sunshine, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Chương trình nghiệm thu được tổ chức với sự tham dự của đại diện các cơ quan, đơn vị: Đại diện Sở Công Thương Hà Nam; đại diện Trung tâm 1; đại diện Trung tâm Khuyến công Hà Nam; đại diện chính quyền địa phương (nơi thực hiện đề án); đại diện đơn vị thụ hưởng nguồn kinh phí khuyến công quốc gia năm 2023. Tại buổi nghiệm thu, các đại biểu được nghe báo cáo tình hình thực hiện đề án của cán bộ quản lý nội dung thuộc đề án, báo cáo ý nghĩa, hiệu quả đầu tư của đơn vị thụ hưởng và kiểm tra thực tế tại xưởng sản xuất của đơn vị thụ hưởng.

ipc1htdakc1

 Chương trình nghiệm thu cơ sở tại Công ty TNHH may Lê Minh

Sau khi được nghe báo cáo và kiểm tra thực tế tại xưởng sản xuất của đơn vị thụ hưởng thực hiện nội dung thuộc đề án khuyến công quốc gia năm 2023, các thành viên thống nhất nghiệm thu kết quả và hiệu quả thực hiện nội dung thuộc đề án đạt được theo Quyết định số 69/QĐ-CTĐP ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Cục Công Thương địa phương. Đại diện các đơn vị cũng đánh giá cao việc đầu tư mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất của đơn vị. Thiết bị đầu tư của đơn vị phù hợp với điều kiện và năng lực sản xuất, giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp cũng như đóng góp ngân sách cho địa phương.

ipc1htdakc2

Chương trình nghiệm thu cơ sở tại Công ty TNHH công nghiệp may Sunshine

Qua buổi nghiệm thu lãnh đạo chính quyền địa phương (nơi thực hiện đề án) kiến nghị Sở Công Thương Hà Nam, Trung tâm 1, Trung tâm Khuyến công Hà Nam tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho các đơn vị có thể tiếp cận và tham gia nhiều hơn nữa các nội dung thuộc chương trình khuyến công quốc gia.

Thực hiện: Đức Giang

Ảnh: Văn Đốc