12/10/2023

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, tạo ra những tác động tích cực đến năng suất và việc làm bền vững. 

Thực hiện Quyết định số 88/QĐ-CTĐP ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Cục trưởng Cục Công Thương địa phương về việc giao nhiệm vụ triển khai đề án khuyến công quốc gia (KCQG) năm 2023, theo đó Công ty TNHH MTV Ngọc Duy Nam Định có địa chỉ xưởng sản xuất tại xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định được phê duyệt hỗ trợ kinh phí KCQG năm 2023 triển khai nội dung đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến phục vụ sản xuất các sản phẩm đồ gỗ nội thất, các hạng mục hỗ trợ bao gồm: 01 cắt gỗ CNC; 01 cưa bàn trượt và 01 máy dán cạnh gỗ tự động. Các thiết bị đầu tư mới của doanh nghiệp là những thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến, có nhiều tính năng ưu việt vượt trội, giúp doanh nghiệp thay thế được các thiết bị lạc hậu, hoàn chỉnh quy trình sản xuất, nâng cao được năng suất và chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

htbenvung1

Ngày 11 tháng 10 năm 2023, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm 1) đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Ngọc Duy Nam Định và các đơn vị liên quan tổ chức  chương trình nghiệm thu cơ sở nội dung: “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất đồ gỗ nội thất”. Thành phần tham gia gồm có: Đại diện Sở Công Thương tỉnh Nam Định; đại diện UBND xã Mỹ Phúc; đại diện Trung tâm 1 và đại diện Công ty TNHH MTV Ngọc Duy Nam Định.

htbenvung2

Nghiệm thu nội dung hỗ trợ đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tại cơ sở

Tại buổi nghiệm thu, các đại biểu đã được nghe cán bộ quản lý đề án và đơn vị thụ hưởng báo cáo về tình hình thực hiện nội dung thuộc đề án, quá trình đầu tư, lắp đặt, vận hành máy móc thiết bị phục vụ sản xuất của doanh nghiệp. Đoàn nghiệm thu đã triển khai kiểm tra thực tế tại cơ sở, đánh giá các chỉ tiêu đạt được của nội dung đề án. Các đại biểu đánh giá cao hiệu quả của nội dung đề án và tạo ra những tác động tích cực đến năng suất và việc làm bền vững.

Thực hiện: Đỗ Dương