18/08/2021

Hà Tĩnh: Ban hành Kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2021

Vừa qua, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch số 226/KH-UBND, ngày 02/7/2021 về việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNTTB) tỉnh Hà Tĩnh năm 2021, tham bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp khu vực, cấp quốc gia theo kế hoạch của Bộ Công Thương.

htluachon1 

Các sản phẩm có thế mạnh của Hà Tĩnh được trưng bày, giới thiệu tại các hội chợ

Nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong tỉnh, trong nước và nước ngoài, qua đó, khuyến khích, động viên các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT được bình chọn tích cực đổi mới công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến, phát triển sản phẩm có chất lượng cao, có tiềm năng lợi thế của địa phương, góp phần thúc đẩy CNNT phát triển, UBND tỉnh đã giao cho Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện, tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng bình chọn; hướng dẫn thủ tục và các điều kiện liên quan đối với từng loại hình sản phẩm cụ thể. Đối tượng tham gia là các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất CNNT trực tiếp đầu tư sản xuất tại các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Nguồn: http://www.congnghieptieudung.vn/