26/05/2023

Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 24 tháng 5 năm 2023, tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm) đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm (lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028), nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên, nhiệm kỳ 2018-2023 và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới, đồng thời bầu Ban Chấp hành có đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ mới.

dhcdnk23 281

Tới dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Công Thương địa phương, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm, các đồng chí đoàn viên Công đoàn những người quyết định thành công của Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, biểu dương những thành tích Công đoàn Trung tâm đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và hoàn toàn nhất trí với Báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn, nhiệm kỳ 2018-2023 và Phương hướng hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ mới được Đoàn Chủ tịch báo cáo trước Đại hội, đồng chí Nguyễn Toàn Thắng đánh giá cao vai trò của Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ vừa qua. Trong nhiệm kỳ mới, Cấp ủy Chi bộ, Lãnh đạo Trung tâm kêu gọi toàn thể đoàn viên Công đoàn cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tập trung trí tuệ để các phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ 2023-2028 vào thực tiễn; cần đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động Công đoàn, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực, uy tín của cán bộ Công đoàn, tích cực tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện pháp luật, cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước, làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp của người lao động. Bên cạnh đó, Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ mới cần bám sát tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu phát triển của Trung tâm để tham gia, đóng góp, xây dựng Trung tâm ngày càng phát triển.

dhcdnk23 282

Tại Đại hội, đoàn viên Công đoàn đã nhất trí cao về đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành, nhiệm kỳ 2023-2028 với 03 đồng chí, gồm:

  1. Đồng chí: Nguyễn Thế Lanh.
  2. Đồng chí: Bùi Minh Hiển.
  3. Đồng chí: Khương Thị Hiền.

dhcdnk23 283

Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 đã thành công tốt đẹp và tin tưởng dưới sự chỉ đạo của Công đoàn cơ sở Cục Công Thương địa phương, Chi ủy, Ban Giám đốc Trung tâm, Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng và Đại hội Công đoàn các cấp, góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, chăm lo và cải thiện đời sống cho cán bộ, viên chức và người lao động, xây dựng Trung tâm phát triển bền vững./.

                                                                  Tin Ngọc Sơn, ảnh Văn Đốc