18/05/2022

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG LÀM ĐỘNG LỰC ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TỈNH NAM ĐỊNH

Thực hiện kế hoạch 122/KH-UBND ngày 22-10-2021 về chuyển đổi số (CĐS) tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15-10-2021 của BCH Đảng bộ tỉnh Nam Định và Chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025 của Bộ Công Thương nhằm đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử tại các đơn vị thuộc Bộ Công Thương trên cơ sở cải cách hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, vừa qua Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công  nghiệp 1 (IPC1) đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ tích hợp liên ngành Giám sát hiện trường (FIMO Center) trực thuộc Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã có buổi làm việc với Sở Công Thương Nam Định về việc xây dựng và hoàn thiện phần mềm quản lý khu, cụm công nghiệp tỉnh Nam Định. Tại buổi làm việc, sau khi ông Nguyễn Toàn Thắng – Giám đốc IPC1 giới thiệu thành phần và mục đích buổi làm việc, bà Vũ Thị Kim – Giám đốc Sở Công Thương Nam Định đã trao đổi khái quát về chương trình chuyển đổi số do UBND tỉnh Nam Định ban hành và định hướng chuyển đổi số của Sở Công Thương nhằm thực hiện các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo UBND tỉnh Nam Định.

fimopiv1 1

Hình ảnh bà Vũ Thị Kim- Giám đốc Sở Công Thương Nam Định trao đổi tại buổi làm việc

          Sau khi nghe ý kiến của bà Vũ Thị Kim, ông Bùi Quang Hưng – Giám đốc FIMO Center đã giới thiệu về phần mềm quản lý khu, cụm công nghiệp trên toàn quốc (PIVASIA) nói chung và phiên bản dành cho tỉnh Nam Định nói riêng do FIMO Center nghiên cứu và phát triển dựa trên nền tảng bản đồ số Việt Nam (Vmap) đang do FIMO Center giữ bản quyền. Phần mềm quản lý khu, cụm công nghiệp bao gồm 17 trường dữ liệu thông tin tổng quát về tỉnh Nam Định và 14 trường dữ liệu thông tin cụ thể đối với từng khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phần mềm sẽ hướng tới việc cung cấp một công cụ quản lý số phục vụ công tác quản lý Nhà nước cho Sở Công Thương nhằm quản lý toàn diện, kịp thời đối với sự phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng thời sẽ là một công cụ hiệu quả nhằm xúc tiến đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

fimopiv2

          Hình ảnh ông Bùi Quang Hưng- Giám đốc FIMO Center giới thiệu về phần mềm PIVASIA tại buổi làm việc

Sau khi nghe giới thiệu về phần mềm PIVASIA, bà Vũ Thị Kim đã trao đổi với FIMO Center một số ý kiến nhằm hoàn thiện phần mềm đồng thời cũng giao cho Phòng Quản lý Công nghiệp – Sở Công Thương là đầu mối cung cấp các thông tin, tài liệu cho FIMO Center để hoàn thiện phần mềm trước khi báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định. Bà Vũ Thị Kim cũng đã cảm ơn và đề xuất với IPC1 sẽ đồng hành, phối hợp với Sở Công Thương Nam Định và FIMO Center để xây dựng thành công phần mềm này cũng như việc phát triển thêm một số phần mềm khác (phần mềm quản lý chợ và trung tâm thương mại; phần mềm quản lý sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu,…) nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Sau khi nghe phát biểu của các đơn vị tại buổi làm việc, ông Nguyễn Toàn Thắng – Giám đốc IPC1 đã cảm ơn Lãnh đạo Sở Công Thương Nam Định đã quan tâm làm việc và cam kết sẽ đồng hành, phối hợp với Sở Công Thương Nam Định và FIMO Center trong giai đoạn tiếp theo để hoàn thành phần mềm quản lý khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định. Ông cũng khẳng định đây cũng chính là nhiệm vụ của IPC1 đã được Lãng đạo Cục Công Thương địa phương giao nhằm thực hiện chương trình chuyền đối số của Cục Công Thương địa phương nói riêng và của Bộ Công Thương nói chung. Sau khi thực hiện xong việc ứng dụng phần mềm này ở Nam Định sẽ là tiền đề cho việc triển khai trên toàn quốc, qua đó khẳng định vai trò kết nối của IPC1 đồng thời góp phần thúc đẩy vai trò quản lý Nhà nước của Cục Công Thương địa phương trong lĩnh vực quản lý Cụm công nghiệp trên địa bàn cả nước.

Thực hiện: Hiển Bùi – IPC1