18/11/2022

Chuyển đổi số để cơ sở công nghiệp nông thôn ‘hiểu đúng, làm đúng’

Chuyển đổi số giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn tiếp cận xu hướng chuyển đổi số, từ đó, gia tăng tính minh bạch và hiệu quả trong quản trị doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Sáng 16/11, Cục Công Thương địa phương, Bộ Công Thương phối hợp Sở Công Thương Nghệ An tổ chức Hội thảo chuyển đổi số cho các cơ sở công nghiệp nông thôn. Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Văn Thịnh – Cục phó Cục Công Thương địa phương, cùng lãnh đạo Sở Công Thương các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa.

cdsdoanhnghiep1

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Thu Huyền

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã được cung cấp các thông tin, kiến thức đa chiều về chuyển đổi số để doanh nghiệp có thể “hiểu đúng, làm đúng”. Đồng thời, bằng kinh nghiệm tư vấn chuyển đổi số thực tế tại các doanh nghiệp, các diễn giả cũng đưa ra các khó khăn, thuận lợi mà các cơ sở công nghiệp nông thôn như chế biến thủy sản, mây, tre đan gặp phải để các cơ sở chủ động ứng phó; Các giải pháp ứng dụng thương mại điện tử và chuyển đổi số cho các cơ sở công nghiệp nông thôn tại Việt Nam; Xu thế ứng dụng chuyển đổi số trong doanh nghiệp tại Việt Nam và giới thiệu một số giải pháp chuyển đổi số của công ty dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam;…

Hội thảo cũng đã tập trung tư vấn, cung cấp lộ trình chuyển đổi số đơn giản cho doanh nghiệp và giới thiệu các giải pháp mang tính ứng dụng cao, dễ triển khai giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn có thể bắt tay chuyển đổi số ngay. Thông qua hội thảo, các cơ quan quản lý Nhà nước cũng hiểu rõ hơn về tình hình thực tế và những khó khăn của các doanh nghiệp, từ đó, sẽ có chính sách khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn một cách hợp lý, hiệu quả.

Vấn đề chuyển đổi số cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết. Giải quyết được vấn đề này, các cơ sở công nghiệp nông thôn sẽ có được một nền tảng vững chắc để tự tin phát triển trước những thời cơ và thách thức khi nước ta tham gia sâu và rộng trong các Hiệp định tự do thương mại toàn cầu.

Ông Nguyễn Văn Thịnh – Cục phó Cục Công Thương địa phương cho rằng, để hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn xây dựng và triển khai được một lộ trình chuyển đổi số phù hợp cần có sự phối hợp đồng bộ của tất cả các cấp, các ngành, từ cơ quan quản lý Nhà nước đến các đơn vị tư vấn, các chuyên gia và các cơ sở công nghiệp nông thôn.

Sở Công Thương cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về các cơ chế, chính sách về chuyển đổi số cho các cơ sở công nghiệp nông thôn; Chỉ đạo Trung tâm Khuyến công xây dựng các chương trình hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn chuyển đổi số từ nguồn ngân sách địa phương.

Trung tâm Khuyến công các tỉnh tham mưu xây dựng chương trình giai đoạn về việc hỗ trợ chuyển đổi số cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn để trình Sở Công Thương, UBND tỉnh phê duyệt; Tập hợp nhu cầu và phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 triển khai các hoạt động hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn áp dụng chuyển đổi số.

Trung tâm Khuyến công 1 là đầu mối phối hợp với Trung tâm Khuyến công các tỉnh để tập hợp nhu cầu của các cơ sở công nghiệp nông thôn về nhu cầu hỗ trợ chuyển đổi số tại các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn các tỉnh, thành phố, qua đó, làm căn cứ xây dựng đề án khuyến công điểm và các chương trình hỗ trợ cụ thể trình Cục Công Thương phê duyệt, bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia trong các năm tiếp theo.

Về phía Cục Công Thương địa phương, chúng tôi sẽ tham mưu để lãnh đạo Bộ Công Thương bố trí ngân sách từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia trong các năm tiếp theo cho nội dung hỗ trợ chuyển đổi số cho các cơ sở công nghiệp nông thôn. Cục Công Thương địa phương cũng sẽ quan tâm chỉ đạo Trung tâm Khuyến công 1 khẩn trương lập, trình và triển khai các nội dung hoạt động để hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn chuyển đổi số trong các năm tiếp theo.

Ông Nguyễn Văn Thịnh – Cục phó Cục Công Thương địa phương

Nguồn: http://www.nghean.gov.vn/