25/03/2024

Bắc Kạn ban hành Kế hoạch sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh 2024

UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND về việc tổ chức bình chọn các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024.

Để thực hiện lựa chọn các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024, trên cơ sở đó tiếp tục đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực phía Bắc năm 2024, UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND về việc tổ chức bình chọn các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Cùng với đó UBND tỉnh đã ra quyết định thành lập Hội đồng bình chọn.

bkxdkh

Năm 2023 Bắc Kạn có 2 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. Anh Phương Thảo

Đối tượng bình chọn là các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trực tiếp đầu tư sản xuất tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo quy định của Chính phủ về khuyến công. Dự kiến thời gian thực hiện bình chọn trong tháng 4-5 và tổ chức trao giấy chứng nhận vào quý 4/2024.

Theo quy định, sản phẩm tham gia bình chọn là một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm; không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Sản phẩm tham gia bình chọn phải có khả năng sản xuất hàng loạt, với số lượng lớn, không phải là sản phẩm độc bản, đáp ứng được nhu cầu thị trường.

Khi sản phẩm được bình chọn, ngoài cấp giấy chứng nhận, cơ sở có sản phẩm được công nhận có được phép in hoặc dán nhãn logo của Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm được công nhận. Tặng thưởng bằng tiền mặt từ nguồn kinh phí khuyến công.

Cung cấp thông tin, tư vấn hướng dẫn tiếp cận các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước; tư vấn lập dự án đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Ưu tiên xét hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương để phát triển sản phẩm. Được đăng tải thông tin giới thiệu về sản phẩm trên các phương tiện thông tin ở địa phương và Trung ương.

Nguồn: https://congthuong.vn/